Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

Thiết kế bảng câu hỏi đóng - mở

1. Qui trình thiết kế bản câu hỏi (Questionnaire)2. Các loại câu hỏi thường sử dụng:


A. CÁC LOẠI CÂU HỎI ĐÓNG (CLOSED–END QUESTIONS)

 • CÂU HỎI DẠNG “CÓ-KHÔNG”
  Bạn đã từng đi du lịch nước ngoài bao giờ chưa?

Đã từng đi         
 £                   Chưa bao giờ      £
     
 • CÂU HỎI MỘT LỰA CHỌN 
Trong các nhãn hiệu sau đây, nhãn hiệu nào được bạn ưa thích nhất ?

                                                                        Code
                  Alpine                        
              £ 1        
                  BT                                            £   2         
                  Nubian                                    £    3        
                  Boer                                        £    4
               
 • CÂU HỎI NHIỀU LỰA CHỌN
            (Người được hỏi có thể chọn nhiều câu trả lời)

    Anh/Chị biết đến nhãn hiệu kem ăn “W” qua
    những nguồn thông tin nào sau đây? (MA)
                                                                        
                                                                                   Code
     Quảng cáo trên TV                                    
£          1
     Quảng cáo trên radio                                 £   2
     Quảng cáo trên báo chí                               £          3
     Bạn bè/ người thân                                      £         4 
     Người bán                                                   £         5
     Nguồn khác_________________________    £          6

 • CÂU HỎI PHÂN CỰC
Tạo ra câu trả lời có tính phân cực để người được hỏi chọn ra mức độ phù hợp với suy nghĩ của họ

                       VD: “X” là một sản phẩm:

               Hiện đại  __    __    __    __    __   __   __   Lạc hậu

           Dễ sử dụng     __    __    __    __    __   __   __   Khó sử dụng

     Kiểu dáng đẹp     __    __    __    __    __   __   __   Kiểu dáng không đẹp
 

 • CÂU HỎI XẾP HẠNG THỨ TỰ
 Xin vui lòng xếp hạng từ 1 đến 4 cho  bốn nhãn hiệu xe hơi sau đây:  
(1-thích nhất....đến 4-ít thích nhất)

                             
V                                             [   ]        
                              L                                             [   ]   
                              M                                            [   ]         
                              B                                             [   ]

 • CÂU HỎI DÙNG THANG ĐO TỈ LỆ
       Xin cho biết thu nhập trung bình của bạn/tháng
       là_______đ?  Trong số đó, bạn thường chi tiêu cho:

                                                                            Đồng
       
        Nhu cầu ăn, ở, đi lại                                     ______
        Trang phục, làm đẹp                                     ______
        Vui chơi, giải trí                                           ______
        Học tập                                                       ______                                                          
        Các khoản khác                                           ______
        Để dành (tiết kiệm)                                      ______

 • CÂU HỎI PHỨC HỢP DÙNG THANG LIKERT
Sau khi nếm thử, xin vui lòng cho biết sự đánh giá của bạn về các yếu tố sau của sữa đậu nành M (1- Hoàn toàn không hài lòng; 5 – Hoàn toàn hài lòng) về:

Mùi thơm                    
1
2
3
4
5
Độ béo                       
1
2
3
4
5
Độ ngọt                      
1
2
3
4
5
Độ đậm đặc             
1
2
3
4
5
Cảm nhận chung     
1
2
3
4
5

 • CÂU HỎI XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ CHẤP NHẬN
       Nếu sản phẩm như vừa mô tả được giới thiệu ra thị trường, bạn sẽ:
      Chắc chắn mua                                                        1
      Mua                                                               
         2       
      Chưa biết                                                      
          3      
      Không mua                                                    
         4       
      Chắc chắn không mua                                  
           5

B. CÁC LOẠI CÂU HỎI MỞ (OPEN-END QUESTIONS)

 • CÂU HỎI MỞ HOÀN TOÀN
(Chỉ nêu câu hỏi)

Xin vui lòng cho biết những nhận xét của  bạn về quảng cáo Y?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • CÂU HỎI MỞ VỚI SỰ HỖ TRỢ BẰNG MỘT VÀI TỪ
Xin vui lòng cho biết những từ sau đây gợi cho bạn nghĩ về điều gì ?

   “óng mượt”       _______________________________
   “mịn màng”       _______________________________
   “mềm mại”        _______________________________


 • CÂU HỎI MỞ DẠNG “HOÀN TẤT MỘT CÂU”
 Để quyết định chọn mua một chiếc điện thoại di động, những điều quan trọng hàng đầu đối với tôi là nó phải ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • CÂU HỎI MỞ DẠNG 
  “ HOÀN TẤT MỘT CÂU CHUYỆN”

“Sáng chủ nhật vừa rồi, tôi cùng một người   bạn đi mua sắm. Sau một hồi lựa chọn hàng hóa, bạn tôi như sực nhớ ra điều gì rồi nói: Mình chưa ăn sáng, đói bụng quá! Và thế là chúng tôi ghé vào một nhà hàng trong siêu thị.”

Xin bạn vui lòng nói/viết tiếp theo ý mình cho trọn vẹn câu chuyện đang còn dở dang ở trên?

 • CÂU HỎI MỞ DẠNG “VẼ TRANH”
  Tạo hoàn cảnh để đề nghị người được hỏi vẽ ra một bức tranh theo ý họ.
               
 VD:  Xin vui lòng vẽ thêm để thành một bức tranh theo ý bạn từ các hình tư liệu sau đây:

 • CÂU HỎI MỞ DẠNG “DIỄN ĐẠT CẢM NGHĨ QUA XEM HÌNH”
 Đưa cho người trả lời xem một số bức hình rồi hỏi xem họ nghĩ về những điều gì xung quanh các bức hình đó ?

Theo Nguyễn Quốc Hùng

Bài đăng nổi bật

08 quy tắc vàng của hệ thống chất lượng

English Vietnamese The Eight Principles of Quality Management Preface: Quality management is becoming increasing...