Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

KAIZEN là gì?


KAIZEN là cải tiến, cải thiện, là sự cải tiến không ngừng, nó có liên quan đến mọi người, nhà quản lý lẫn công nhân. KAIZEN là sửa chữa và làm tốt hơn một việc gì đó mà đã gây khó khăn cho con người. Triết lý của KAIZEN cho rằng: dù bất cứ nơi đâu – gia đình hay xã hội – đều cần được cải tiến liên tục.
Ta có thể nhận diện nhanh hoạt động Quản lý trong Công ty truyền thống qua các yếu tố:
1.Không có tiêu chuẩn rõ ràng
2.Ngay khi đã có tiêu chuẩn, thì tiêu chuẩn diễn tả đối với mọi người cũng không được rõ ràng
3.Không có mối quan hệ rõ ràng giữa các quy trình, thao tác cùng các ảnh hưởng của nó đến chất lượng, chi phí, giao hàng, an toàn và tinh thần làm việc.
4.Tiêu chuẩn có quá nhiều thông số, không xác định thông số chủ yếu.
5.Các tiêu chuẩn mô tả công việc chỉ có ý nghĩa đối với các thợ mới quen với quá trình, nhưng không được dùng để làm cơ sở cải tiến thường xuyên.
6.Có những tiêu chuẩn tổng quát nhưng không xác định rõ ràng ai phải làm cái gì
Vì vậy việc nảy sinh những yếu kém do Quản lý là tất yếu

CÁC NHƯỢC ĐIỂM CHÍNHCÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH
Thiếu kỹ năng cơ bản như đọc và tính toánphải nhờ người làm lại và khắc phục vấn đề (việc này có thểxảy ra khi lãnh đạo không chú trọng đến đào tạo và phát triển con người, mà chỉ xem họ như là một loại máy móc bổ sung )
Không định nghĩa các tiêu chuẩn rõ ràng để biết được làm đúng hoặc sai
Lúc nào cũng cầu cứu đến tổ trưởng khi có việc không rõ xảy ra. Mất thời gian và thường lấy quyết định sai, làm sinh ra nhiều vấn đề mới.

Thiếu kỷ luật tuân thủ các tiêu chuẩn, như là quản lý nội trợ, tổ chức chỗ làm việc, các tiêu chuẩn công việc

Phải làm lại, xử lý mất mát, chữa cháy, giải quyết công việc nhận dạng và khắc phục các không phù hợp.
Thiếu kỹ năng giải quyết vấn đềToàn thể nhân viên, kỹ sư, cán bộ quản lý xúm lại qỉai quyết vấn đề. Không sử dụng được khả năng sáng tạo của mọi người, chi phí gián tiếp sẽ tăng cao, bộ phận gián tiếp không còn thời gian giải quyết vấn đề quan trọng hơn
Thiếu linh động trong việc đáp ứng các nhu cầu của khách hàngCon người trong công ty không đáp ứng được các thay đổi về nhu cầu. Thiếu khả năng tự kiểm soát. Việc này có thể gây lãng phí khi phải chữa cháy: lấy thêm người, mua thêm MMTB, các máy vi tính...
Thiếu khả năng đáp ứng với việc đưa mặt hàng mới vào sản xuấtViệc thay đổi mặt hàng ngày càng xảy ra thường xuyên, phần lớn công việc là do kỹ sư đảm trách hơn là giao các công việc chi tiết xuống cho các người trong khu vực sản xuất đảm trách


Chúng ta nên dùng kaizen để giải quyết những vấn đề trên.

Ảnh: Công cụ thực hiện Kaizen

KAIZEN thực hành gồm 10 công cụ thực hành:
Các công cụ cơ bản

1.    PCDA thực hành

2.    5S thực hành

3.    Kaizen thực hành

4.    Industrial Engineering thực hành (IE)

5.    Kiểm soát chất lượng thực hành

6.    Hệ thống kiến nghị thực hành

7.    Nhóm chất lượng thực hành

Các công cụ nâng cao

 


8.    TQM thực hành

9.    JIT thực hành

10.  Duy trì sản xuất toàn diện thực hành

So sánh giữa Kaizen và đổi mới:

Lưu ý
 Đổi mới
KAIZEN
Tác dụng
Ngắn hạn nhưng tạo ấn tượng mạnh
Dài hạn, duy trì lâu bền nhưng không ấn tượng
Bước đi
Dài
Từng bước ngắn
Thay đổi
Đột ngột
Từng bước vững chắc
Liên quan đến
Một số người xuất sắc
Mọi người trong công ty
Các yêu cầu
Về đầu tư lớn
Về đầu tư nhỏ
Hướng về
Công nghệ
Con người
Các tiêu chuẩn đánh giá
Kết quả về lợi nhuận
Quá trình và mức phấn đấu
Lợi thế
Phù hợp với bước phát triển kinh tế nhanh
Phù hợp với bước phát triển kinh tế chậm

                                                                       Bánh xe năng suất

Bài đăng nổi bật

08 quy tắc vàng của hệ thống chất lượng

English Vietnamese The Eight Principles of Quality Management Preface: Quality management is becoming increasing...