Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

7 công cụ QC hay 7 công cụ thống kê về cải tiến chất lương


7 Công cụ cải tiến Chất lượng (7 Tools) 

Dùng 7 công cụ cải tiến chất lượng để kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ. Thông thường sử dụng 7 công cụ QC để kiểm soát sản phẩm lỗi (sản phẩm không phù hợp) trong sản xuất / dịch vụ tìm ra nguyên nhân để khắc phục. Vậy đó là các công cụ nào?


Bao gồm:
1. Phiếu kiểm soát (check sheets)
2. Biểu đồ Pareto (Pareto chart)
3. Biểu đồ mật độ phân bố (Histogram)
4. Biểu đồ nguyên nhân kết quả (Cause & Effect Diagram)
5. Biểu đồ phân tán (Scatter Diagram)
6. Biểu đồ kiểm soát (Control Chart)
7. Các loại đồ thị (Graphs)

I. Phiếu kiểm soát (check sheets)

Làm thế nào để thu thập số liệu và sử dụng chúng một cách có hiệu quả nhất.
Có nhiều dạng phiếu kiểm tra, tuỳ theo mục đích của bạn cần kiểm soát những thông số gì thì thiết kế biểu mẫu cho phù hợp với mục đích mình cần kiểm soát.
Dưới đây là một ví dụ về phiếu kiểm soát:
CHECK SHEET: thu thập số liệu
Các nguyên nhân giao trễ
II. Biểu đồ Pareto

Để tìm ra nguyên nhân cho vấn đề kém chất lượng sản phẩm (lỗi), giao hàng trễ hẹn, thông thường dùng biều đổ Pareto để phân tích và tìm ra nguyên nhân.
Pareto chartIII.Biểu đồ mật độ phân bố (Histogram)


HISTOGRAM
IV. Biểu đồ nguyên nhân kết quả (Cause & Effect Diagram)


BIỂU ĐỒ NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ


V. Biểu đồ phân tán (Scatter Diagram)

BIỂU ĐỒ PHÂN TÁN
N=24


 


VI. Biểu đồ kiểm soát (Control Chart)

VII. Các loại đồ thị (Graphs)

1. Biểu đồ hình cột2. Biểu đồ hình quạt3. Biểu đồ đường thẳng gấp khúc


Bài đăng nổi bật

08 quy tắc vàng của hệ thống chất lượng

English Vietnamese The Eight Principles of Quality Management Preface: Quality management is becoming increasing...